Pomoc:Administracja dla każdego

Z Drama@DEEP

główna strona pomocy

Artykuł jest tworzony w odpowiedzi na zapotrzebowanie Użytkowników nie posiadających uprawnień administratora. W wielu sytuacjach mogą poradzić sobie sami, bez potrzeby zwracania się do administratorów, a nie znają prostych sposobów na rozwiązywanie problemów. Proponujemy tworzenie artykułu w formie problem → rozwiązanie. Prosimy o rozszerzanie listy oraz uwagi i pytania w dyskusji artykułu.

Spis treści

Problem: Artykuł ma błędny tytuł

Niekiedy artykuł jest zapisany pod tytułem zawierającym błąd ortograficzny, interpunkcyjny itp. Może także chodzić o tytuł zapisany bez obcojęzycznych znaków diakrytycznych, gdyż nie mamy ich domyślnie na swoich klawiaturach.

Rozwiązanie:

Aby artykuł widniał pod poprawnym tytułem, stosujemy polecenie "przenieś". Musimy wtedy wpisać nowy tytuł, pilnując, by tym razem był poprawny. Domyślnie zaznaczone jest okienko o równoczesnym przeniesieniu dyskusji artykułu, jeśli takowa istnieje. Następnie klikamy polecenie "przenieś stronę". Jeśli operacja powiodła się, otrzymujemy stosowny komunikat. Jeśli nie - również. Operacja mogła się nie powieść na przykład dlatego, że artykuł o poprawnym tytule już istnieje. Aby więc zaoszczędzić sobie pracy, warto najpierw dla pewności wpisać w wyszukiwarkę poprawny tytuł.

Po przeniesieniu automatycznie utworzone zostaje przekierowanie ze "starego" tytułu do nowego. Jest to sensowne zwłaszcza w opisanej powyżej sprawie znaków diakrytycznych - przeciętny użytkownik będzie wpisywał w wyszukiwarkę wyłącznie polskie litery. Przekierowania z tytułów nie mających racji bytu - ewidentnie błędnych - będą kasowane przez administratorów.

Problem: Jedna treść - kilka tytułów

Zdarza się, że jeden artykuł powinien istnieć pod kilkoma tytułami, np. ze względu na różne tradycje zapisu, nazwisko podane w brzmieniu oryginalnym lub spolszczonym itp..

Rozwiązanie:

W takich sytuacjach tworzymy przekierowanie. Zawsze powinno ono prowadzić do tytułu najbardziej poprawnego, zapisu oryginalnego - nie kierujemy się tu częstotliwością występowania danego zapisu (Google i uzus społeczny to nie wyrocznia). Przekierowanie (ang. redirect) tworzymy umieszczając na stronie o tytule, z którego będziemy przekierowywać, następujący wpis: #REDIRECT [[Tytuł docelowy]]. Zapisujemy go. Do jednego artykułu może oczywiście prowadzić kilka przekierowań, jeśli jest taka konieczność. Należy pamiętać, aby zawsze przekierowywać do tytułu docelowego - nie działają bowiem przekierowania zrobione do artykułu, który jest także przekierowaniem.

Problem: Jeden tytuł - kilka znaczeń

Zdarza się, że dla jednego tytułu można podać kilka różnych znaczeń. Mogą pojawić się następujące przypadki:

  1. Nie ma żadnego hasła o takim tytule.
  2. Jest już hasło lub hasła o takim tytule.
  3. W jednym artykule są opisane hasła o różnym znaczeniu.

Rozwiązanie:

Należy stworzyć tzw. stronę ujednoznaczniającą pod takim tytułem. Na początku takiej strony należy wpisać tekst {{disambig}} (jest to wywołanie odpowiedniego szablonu), dzięki temu na stronie pojawi się tekst: Nazwa tego hasła odnosi się do więcej niż jednego pojęcia. Następnie należy podać wszystkie tytuły haseł o różnych znaczeniach, dodając na końcu każdego w nawiasach dodatkowy krótki tekst precyzujący znaczenie takiego hasła. Np.: Matsumoto Jun (aktor) - jest to tytuł hasła poświęconego człownkowi zespołu Arashi, zaś Matsumoto Jun (aktorka) - opisuje aktorkę. Stroną ujednoznaczniającą w tym przypadku będzie oczywiście Matsumoto Jun. Dodatkowe wyjaśnienia do poszczególnych przypadków:

  1. W tym przypadku sprawa jest prosta - można stworzyć od razu hasła z dodatkowym tekstem precyzującym oraz stronę ujednoznaczniającą. Jeśli opisywane będzie tylko jedno znaczenie, można założyć tylko hasło o podstawowym tytule, stronę ujednoznaczniającą zrobi wówczas ktoś inny, opisujący inne znaczenie takiego terminu.
  2. Jeśli istnieje już strona ujednoznaczniająca, dopisujemy do niej kolejne znaczenie i tworzymy nowy artykuł pod wprowadzonym tytułem. Jeśli zaś nie ma strony ujednoznaczniającej, wówczas można przenieść treść dotychczasowego hasła pod inny tytuł, zawierający tekst precyzujący (jak przenieść - zobacz tutaj), a następnie stworzyć stronę ujednoznaczniającą.
  3. Z artykułu zawierającego treści o różnym znaczeniu można stworzyć odrębne artykuły, zaś stronę przetworzyć na stronę ujednoznaczniającą.

Problem: Wandalizm w istniejącym artykule

W chwili obecnej nie ma problemu z wandalizmami, ale w przyszłości należy się liczyć z tym, że mogą się pojawić
Czasami w artykułach zostają wprowadzane niepożądane zmiany: wpisywane są wulgaryzmy, fragmenty tekstu dla "sprawdzenia jak to działa", wykasowywane są części treści lub jej całość.

Rozwiązanie:

Wchodzimy w zakładkę "historia", klikamy na datę wersji sprzed niechcianych zmian, wchodzimy w polecenie "edycja". Otrzymujemy następujący komunikat: OSTRZEŻENIE: Edytujesz inną niż bieżąca wersję tej strony. Sprawdź, czy nie gubisz w ten sposób wartościowych informacji z późniejszych wersji. Ignorujemy go i klikamy "zapisz".

Wygodnym sposobem wykrywania wandalizmów jest śledzenie ostatnich zmian pod kątem edycji dokonanych przez anonimowe adresy IP. Oczywiście nie każda taka edycja to wandalizm, ale jeśli takowy się zdarzy, to najczęściej jego autorem jest anonim. Możemy to szybko sprawdzić klikając na link (różn), który znajduje się po lewej stronie, przy każdej wymienionej edycji (na stronie wspomnianej powyżej). Link ten doprowadzi nas do strony, która wskazuje różnice pomiędzy poprzednią a aktualną wersją artykułu. Na górze strony znajdziemy kolorową tabelkę z 2 kolumnami. Po lewej stronie mamy fragment źródła poprzedniej wersji artykułu, zaś po prawej fragment aktualnego. Szare bloki oznaczają, że w danej części artykułu nie nastąpiła żadna zmiana. Kolor żółty (w lewej kolumnie) i kolor zielony (w kolumnie prawej) mówią nam, że ostatnia zmiana miała miejsca w blokach oznaczonymi tymi kolorami. Tekst wyróżniony czerwoną czcionką wskazuje nam już konkretne zmiany. Widząc je jesteśmy najczęściej w stanie stwierdzić, czy ostatnia edycja była wandalizmem, czy też nie.

Jeżeli w tabelce nie ma bloku żółtego (w lewej kolumnie) dla odpowiadającego mu bloku zielonego (w prawej kolumnie), oznacza to, że podczas ostatniej edycji hasła, dopisano nową treść w danym miejscu. Natomiast jeżeli w tabelce nie ma bloku zielonego (w prawej kolumnie) dla odpowiadającego mu bloku żółtego (w kolumnie lewej), oznacza to, że podczas ostatniej edycji hasła usunięto/przeniesiono cały fragment tekstu. Brak tabelki oznacza, że ktoś zdążył w międzyczasie cofnąć wandalizm, a Ty widzisz porównanie dwóch identycznych wersji.

Nawigacja
patronujemy
dla edytorów
portale
nasi partnerzy
Narzędzia