Pomoc:Przeszukiwanie

Z Drama@DEEP

główna strona pomocy

Wyszukiwarka wewnętrzna Drama@DEEP działa ogólnie biorąc podobnie do innych wyszukiwarek spotykanych w Internecie. Wpisuje się do niej słowa kluczowe, naciska "przejdź" lub "szukaj" i otrzymuje wynik. Wyszukiwarka ta jednak ma swoją specyfikę, z którą warto się zapoznać, aby wiedzieć czego się po niej można spodziewać. W standardowych ustawieniach, okienko wyszukiwarki znajduje się w mniej więcej połowie wysokości menu po lewej stronie.

Wewnętrzna wyszukiwarka MediaWiki jest stosunkowo prymitywna. Stosuje bardzo proste algorytmy wyszukiwania, nie potrafi podpowiadać, sugerować błędów i nie zawsze zadowalająco ustala kolejność stron na liście wyszukiwania. Osoby przyzwyczajone do funkcjonalności Google są często nieprzyjemnie rozczarowane sposobem działania tej wyszukiwarki.

Spis treści

Klawisz "przejdź" i "szukaj"

Klawisz szukaj służy do pełnego przeszukania serwisu. W wyniku tej operacji dostaje się listę wszystkich stron, w których choć raz występuje wpisane do okienka słowo lub ciąg słów. Lista ta jest uporządkowana względem częstotliwości występowania szukanych słów w tekście strony. Na górze strony znajduje się powtórzone okienko wyszukiwania. Poniżej znajduje się lista znalezionych stron. Lista ta składa się z linku do odpowiedniej strony, fragmentu tekstu, w którym zostały znalezione szukane słowa, oraz informacjami o stronie - jej długością i datą jej ostatniej edycji. Gdy lista znalezionych stron jest długa, oprogramowanie dzieli ją standardowo na części po 20 sztuk. Przechodzenie do kolejnych części listy można dokonywać klikając na cyferki nad lub pod listą.

Klawisz Przejdź kieruje bezpośrednio do strony o tytule ściśle odpowiadającym wpisanej do okienka frazy, jeśli tylko taka strona istnieje. Gdy nie istnieje strona o tytule odpowiadającym ściśle wpisanej frazie, otrzymuje się listę wszystkich stron, w których ta fraza choć raz występuje. Dla nieistniejących stron, działanie klawisza "przejdź" nie różni się prawie wcale od działania klawisza "szukaj". Jedyna różnica w porównaniu z działaniem klawisza "szukaj" to w tym przypadku pojawienie się czerwonego linku do nieistniejącej strony, której tytuł ściśle odpowiada wpisanej frazie. Jak z każdym czerwonym linkiem - kliknięcie na niego umożliwia rozpoczęcie tworzenia tej strony.

Przestrzenie nazw

Oprócz podziału na kategorie, strony w Wikipedii są też dzielone na tzw. przestrzenie nazw. W osobnej przestrzeni znajdują się strony bezpośrednio przeznaczone dla czytelników (tzw. przestrzeń główna), w osobnej strony z opisami grafiki, w jeszcze innej strony kategorii itd. Standardowo wyszukiwarka pokazuje wyniki ograniczone do głównej przestrzeni nazw. Aby móc wyszukiwać inne przestrzenie nazw, na dole strony z listą odnalezionych stron, znajduje się pole, przy pomocy którego można zaznaczyć w jakich przestrzeniach chce się powtórzyć wyszukiwanie.

Większości czytelników wystarcza w zupełności wyszukiwanie w głównej przestrzeni nazw. Czasami jednak przydatne może być wyszukiwanie w stronach grafik i kategorii.

Ograniczenia wyszukiwarki

W tekście muszą być wszystkie słowa wpisane do wyszukiwarki

Wyszukiwanie pokazuje tylko te strony, które zawierają w swojej treści wszystkie słowa wpisane do okienka. Dlatego jeżeli wyszukiwanie będzie puste, usuń któreś ze słów, a także upewnij się, czy są one poprawnie wpisane. Ponadto jeśli wpisałeś np. słowo "Korea", nie zostaną znalezione strony zawierające w swej treści np. wyraz "koreański".

Stopwords

Należy unikać stosowania krótkich i powszechnych słów takich jak: "aby", "ale", "bardzo". Niestosowanie się do tej reguły jest najczęstszą przyczyną niepowodzenia wyszukiwania.

Wyszukiwanie nie bierze pod uwagę wielkości liter

Wyszukiwanie słów "japonia", "Japonia" i "JAPONIA" da te same wyniki. Jednak przy więcej niż jednym wyrazie należy pamiętać o wielkości liter ("korea południowa" nie da nic, należy wpisać "Korea Południowa"). Chyba, że zostały utworzone przekierowania do stron uwzględniające wersje hasła z małymi i wielkimi literami.

Wyszukiwanie uwzględnia znaki diakrytyczne

Wyszukiwanie odbywa się z uwzględnieniem polskich i innych znaków diakrytycznych. W związku z tym oprogramowanie nie wie, że pisząc "tlumaczenie" miałeś na myśli "tłumaczenie".

Nie można stosować symboli wieloznacznych

We frazach do wyszukiwania nie można używać ? lub * w celu dopełnienia słów. Jeżeli chcesz szukać zarówno "Korea" i "koreański" musisz utworzyć frazę w ten sposób : (Korea or koreański).

Wyszukiwanie złożone

Można używać łączenia słów podanych do wyszukania za pomocą łączników "and" (i), "or" (lub) i "not" (nie) w celu tworzenia bardziej złożonych zapytań, można również stosować złożone zapytania z nawiasami. Gdy do okienka wpisze się listę słów oprogramowanie domyślnie przyjmuje, że występuje między nimi łącznik "and" (i).
Na przykład fraza:
"kazuya not kamenashi"
wyszuka strony zawierające słowo "kazuya", ale nie zawierające słowa "kamenashi"
Fraza:
"Toma and Ikuta"
wyszuka wszystkie strony, które zawierają słowo "Toma" i słowo "Ikuta".

Przekierowania można wyłączyć

Robi się to klikając na kwadracik "Pokaż przekierowania", który znajduje się na dole strony z rezultatami wyszukiwania.

Przeszukiwanie Drama@DEEP za pomocą Google

Można wykorzystać do przeszukiwania Wikipedii wyszukiwarkę Google. W tym celu wystarczy przejść na podany niżej adres i wpisać szukaną frazę w okienko.


Alfabetyczny Indeks

Tu jest lista wszystkich artykułów jako Alfabetyczny Indeks

Kategorie

Wszystkie kategorie stworzone na Drama@DEEP w liście alfabetycznej.

Nawigacja
patronujemy
dla edytorów
portale
nasi partnerzy
Narzędzia